Niniejsza polityka Cookies, dotyczy plików Cookies (ciasteczek) używanych na stronach dostępnych pod adresem moment-zary.pl, zwanych dalej stroną Internetową, prowadzoną przez: P.H.U. Moment s.c. Jan Basztabin, Anna Basztabin Babiarz, Fabian Basztabin, zwanym dalej Właścicielem, z siedzibą w Żarach 68-200 przy ul. Przeładunkowej 1, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrz Miasta Żary pod numerem _____. Właściciel jest zarejestrowany pod nr NIP 9282077603 oraz nr REGON 081125922. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Właściciela.

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu użytkownika odwiedzającego Stroną Internetową (np. na dysku twardym komputera, karcie pamięci smartfona, w pamięci nieulotnej tabletu). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

W jakim celu używamy pliki Cookies?

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Państwu przeglądanie Strony Internetowej zgodnie z preferencjami oraz korzystanie z jego pełnej funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą Stronę Internetową są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu, ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Strony Internetowej;

  • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;

  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając stronę naszej Strony Internetowej mogą Państwo spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

  • Trwałe i tymczasowe ? w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Państwa komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego odwiedzają Państwo naszą Stronę Internetową. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu ? usuwane są w momencie wylogowania ze Strony Internetowej, opuszczenia Strony Internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych ? okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia z urządzenia.

  • Własne i zewnętrzne ? w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Strony Internetowej, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Strony Internetowej (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics albo własnych systemów statystycznych). W tym przedostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej ? w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Mają Państwo możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Państwa urządzeniu ? w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).

Ustawienia Państwa przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową ? zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari.